Riskbedöming – trycksatt anordning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att alla delar inom ett funktionellt sammansatt system som har ett tryck överstigande 0,5 bar omfattas av Riskbedömning – trycksatt anordning enligt AFS 2002:1. Vi hjälper dig att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav, få ökad driftsäkerhet och en tryggare arbetsmiljö inom Er verksamhet.

Vi är ackrediterade av Swedac enligt standard SS-EN ISO/IEC 17020.

Fråga oss gärna så berättar vi mer om möjligheterna för just ditt system och trycksatta anordning.

Kylkontroll Göteborg AB
Besöksadress: E A Rosengrens gata 15, Västra Frölunda,
Postadress: Box 9170, 400 94 Göteborg
Telefon: 031-68 57 20, E-post: info@kylkontroll.se