Vi som jobbar här

Christer Foleby
VD
Mobil 0705-77 08 48
christer.foleby@kylkontroll.se
Peter Malmström
Projektledare/Försäljning
Mobil 0705-77 48 40
peter.malmstrom@kylkontroll.se
Göran Nylén
Projektledare/Försäljning
Mobil 0705-77 98 67
goran.nylen@kylkontroll.se
Andreas Enström
Projektledare/Försäljning
Mobil 0705-77 08 55
andreas.enstrom@kylkontroll.se
Andreas Källander
Installationsledare
Mobil 0705-778550
andreas.kallander@kylkontroll.se
Helene Pettersson
Ekonomi
Mobil 0705-77 65 54
helene.pettersson@kylkontroll.se
Eleonor Koitrand
Vxl/Administratör
Dir. tel. 031-68 57 27
eleonor.koitrand@kylkontroll.se
Thomas Persson
Serviceledare
Dir. tel. 031-68 57 21
thomas.persson@kylkontroll.se
Isabell Foleby
HR och Marknad
Dir. tel. 031-68 57 24
isabell.foleby@kylkontroll.se
Kylkontroll Göteborg AB
Besöksadress: E A Rosengrens Gata 15, Västra Frölunda,
Postadress: E A Rosengrens Gata 15, 421 31, Västra Frölunda
Telefon: 031-68 57 20, E-post: info@kylkontroll.se